व्हिएतनाम

कारखाना इमारत (1)

व्हिएतनाम कारखाना

नवीन उत्पादन साइट जुलै 2020 मध्ये उघडली

आमच्या जागतिक व्यवसायासाठी धोरणात्मक (भू-राजकीयदृष्ट्या) महत्त्वाचे

कारखाना इमारत (3)
कारखाना इमारत (5)
कारखाना इमारत (4)
कारखाना इमारत (2)